Military Zone 6

Military Zone 6 included the provinces Nha Trang, Bình Định, Phú Yên, Tuy Hoà, Phan Rang and Phan Thiết.